Pla d'Estudis de Guitarra

1er Curs

Suzuki Guitar School, Vol. 1

2on Curs

Suzuki Guitar School, Vol. 2

3er Curs

Suzuki Guitar School, Vol. 3

4rt Curs

Suzuki Guitar School, Vol. 4

5è Curs

Suzuki Guitar School, Vol. 5

6è Curs

Suzuki Guitar School, Vol. 6

Diferencias sobre 'Guárdame las Vacas' - L. de Narvaez

7è Curs

Suzuki Guitar School, Vol. 7

Concert per a Guitarra en Re Major - A. Vivaldi

8è Curs

Suzuki Guitar School, Vol. 8

9è Curs

Suzuki Guitar School, Vol. 9

10è Curs

Recuerdos de la Alhambra - F. Tàrrega

Asturias - I. Albéniz

Requisits per aprovar cada curs:

Assistència a classe, puntualitat, actitud positiva.

Enregistrar un vídeo cada trimestre, de cos sencer,amb una peça memoritzada (3 peces memoritzades per curs).

Participar a l'audició d'alumnes en la seva totalitat,mostrant companyerisme, escoltant activament als companys i aportant comentaris constructius.

Home