Pla d'Estudis de Piano

1er Curs

Beyer - Escola Preliminar de Piano, Op. 101 - Nos. 12 a 74

Mi primer año de Piano - Ch. Hervé / J.Pouillard - Ed. Lemoine

J. Thompson - Vol. 1

2on Curs

J. Thompson - Vol. 2

3er Curs

Beyer - Escola Preliminar - 75 al final (Escalas Mayores y menores)

4rt Curs

C. Czerny - 40 Estudis Op. 299, Escola de la Velocitat, Nos. 1 i 2 - Ed.Boileau

J.S. Bach - Àlbum d'Anna Magdalena

R. Schumann - Àlbum de la Joventut, Op. 68, Nos 6 a11 - Ed. Real Musical

M. Clementi - Sonatines Op. 36, Nos. 1 a 5.

5è Curs

C. Czerny - 40 Estudis Op. 299, Escola de la Velocitat, Nos. 3a 6 - Ed. Boileau

J.S. Bach - Petits Preludis i Fugues

L.v. Beethoven - Bagatel·les Op. 33 - Ed. RealMusical

L.d. Grignon - Engrunes - Unión MusicalEspañola

E. Granados - Bocetos - Unión MusicalEspañola

6è Curs

C. Czerny - 40 Estudis Op. 299, Escola de la Velocitat, Nos.7, 8, 11 i 14 - Ed. Boileau

J.S. Bach - Petits Preludis i Fugues

L.v. Beethoven - Sonatines

R. Schumann - Àlbum de la Joventut - Nos. 12 a 43

E. Satie - Gymnopedies - Ed. Salabert

7è Curs

C. Czerny - Op. 299 - Nos. 9 i 10, 12, 15, 17 a 22, 24, 25,29, 30

J.S. Bach - Invencions a 2 veus

J. Haydn - Sonates

R. Schumann - Escenes de Nens, Op. 15, Nos. 1 a 7.

C. Debussy - Children's Corner - Wiener Urtext Edition

8è Curs

C. Czerny - Op. 299 - A partir del No. 13, 16, 23, 26 a 28, 31 a 40 - Ed. Boileau

J.S. Bach - Simfonies a 3 veus

W.A. Mozart - Sonates

L.v. Beethoven - Rondo a Capriccio, Op. 129 en Sol Major - Ed.Schott

F. Chopin - Valsos

R. Schumann - Escenes de nens, Op. 15, 3 a 5, 8 a 13.

A. Ginastera - 3 Danzas Argentinas, No. 2 - Danza de la MozaDonosa - Ed. Durand

F. Mompou - Impressions Íntimes - UniónMusical

Kabalevsky - Sonatina Op. 13, No. 1

Kachaturian - Sonatina (1959) - Ed. Peters

9è Curs

C. Czerny - El Arte de dar Soltura a los Dedos, Op. 740

J.S. Bach - El Clave ben Temperat, Vol. 1

L.v. Beethoven - Sonates

F. Liszt - Liebestraum - Ed. Schott

A. Ginastera - Danzas Argentinas

10è Curs

F. Chopin - 24 Estudis per a Piano

J.S. Bach - El Clave ben Temperat, Vol. 2

F. Schubert - Sonates

J. Brahms - Rapsòdies - Wiener Urtext Edition

Kachaturian - Tocatta - Ed. Ricordi

Requisits per aprovar cada curs:

Assistència a classe, puntualitat, actitud positiva

Enregistrar un vídeo cada trimestre, de cos sencer,amb una peça memoritzada (3 peces memoritzades per curs)

Participar a una audició d'alumnes presencial sencera,mostrant companyerisme, escoltant activament als companys i aportant comentaris constructius.

Home