Pla d'Estudis de Trompeta

1er Curs

Escuchar, Leer y Tocar, Vol. 1, Nos. 1 a 50

2on Curs

Escuchar, Leer y Tocar, Vol. 1, Nos. 51 a 99

3er Curs

Escuchar, Leer y Tocar, Vol. 2, Nos. 1 a 33

4rt Curs

Escuchar, Leer y Tocar, Vol. 2, Nos. 34 a 67

G.F. Telemann - Suite No. 1 - Ed. Boosey & Hawkes

5è Curs

Escuchar, Leer y Tocar, Vol. 3

A. Corelli - Sonata en Fa - Ed. Billaudot

6è Curs

J.B. Arban - Mètode per a Trompeta

A. Corelli / Fitzgerald - Sonata en Mi menor - Ed. Ricordi& Co.

G. Balay - Andante et Allegro - Ed. Leduc

G.F. Telemann - Suite No. 2 - Ed. Boosey & Hawkes

7è Curs

H. Pietzsch - 24 Duets per a dues trompetes

G.F. Händel - Aria con Variazioni - Ed. Belwin

E. Bozza - Badinage - Ed. Leduc

H. Dallier - Fête Joyeuse

8è Curs

J. Albrespic - Lied et Scherzo - Ed. Leduc

J.B. Loeillet - Sonata - Ed. Henry Adler

J.G. Ropartz - Andante et Allegro - Ed. International

9è Curs

J. Barat - Andante et Scherzo - Ed. Leduc

T. Bretón - Solo de Trompeta - Ed. UME

10è Curs

J.B. Arban - 14 Estudis Característics -Mètode Arban - EMM

J.B. Arban - Carnaval de Venècia -Mètode Arban - EMM

E. Baudrier - Suite - Ed. Leduc

J. Haydn - Concert per a Trompeta - Ed. C. Fischer

Requisits per aprovar cada curs:

Assistència a classe, puntualitat, actitud positiva.

Enregistrar un vídeo cada trimestre, de cos sencer,amb una peça memoritzada (3 peces memoritzades per curs).

Participar a l'audició d'alumnes en la seva totalitat,mostrant companyerisme, escoltant activament als companys i aportant comentaris constructius.

Home